دوره مانتو دوز

 • طاهره حسانی
 • ۱۳۹۹-۰۶-۲۶ (۱۳:۱۲)
 • صنایع پوشاک
تصویر دوره
قیمت دوره : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نامتالار گفتگو
 • هزینه : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره: 1399/06/26
 • مدت زمان دوره: ۴ ساعت
 • تعداد جلسات : 24
 • تعداد فایل های آموزشی : 24
 • گواهینامه: ندارد
 • ظرفیت دوره :۱۰۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۳

درباره دوره

در این دوره در راستای آموزش دوخت انواع مانتو و الگو ها و برش های آنان آموزش دوخت با انواع چرخ 

توانایی اندازه گیری اندام

توانایی دوخت انواع تزئینات بر روی مانتو 

محاسبه ی مقدار پارچه لازم برای هر مانتو و تهیه مدل از ژورنال


جلسات

جلسه ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

اندازه گیری برای مانتو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

الگو مانتو با انتقال پنس سر شانه

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو با انتقال پنس سر شانه

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

انواع آستین برای مانتو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو با یقه آبشاری

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو بابرش عصایی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

کارهایی با الگو دوختن مانتو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دوخت عملی مانتو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های آمریکایی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه انگلیسی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های برگردان (آرشال)

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه خطی در دوره مانتو دوزی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه ملوانی در دوره مانتو دوزی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه خطی هفت در دوره مانتو دوزی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه شال در دوره مانتو دوزی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آستین کیمونو به روش آسان

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو خفاشی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۱۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو بارداری

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۲۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

الگو مانتو ساده

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۲۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۲۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو جلو بسته

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۲۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو با برش عصایی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۲۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ (۱۶:۱۳) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو جلو بسته از پشت زیپ دار

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید کاربر سایت باشید. (ورود | ثبت نام)

اساتید

طاهره حسانی
null / null

مدیر و موسس و مربی آموزشگاه طراحی پوشاک بهار با ۲۹ سال سابقه فعالیت