نازک دوز

طاهره حسانی

درباره دوره

نازک دوز

آموشگاه طراحی لباس و پوشاک بهار مفتخر است طی 29 سال گذشته تمامی دوره های مربوط به طراحی دوخت و پوشاک را به هنرجویان عزیز آموزش دهد و زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گواهی نامه دوره هارا اهدا نماید . به طبع شرایط کنونی آموزش مجازی نیز به خدمات این مجموعه اضافه شده است. دوره نازک دوز شامل تمام لباس هایی که بدون نیاز به آستر کشی دوخته میشوند میباشد که البته در این مجموعه آستر دامن نیز تدریس میگردد. مانتو های ساده را نیز میتوان با مهارت این دوره ساخت گرچه دوره جداگانه ای برای مانتو و شلوار نیز وجود دارد . این دوره دارای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد که دارای کد بین المللی و قابل ترجمه برای کشور های دیگر است.
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۴-۲۹ (۰۹:۲۰)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۶ جلسه فعال از ۶ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۶
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه چاپی
 • خصیصه های اضافی:
  • این دوره دارای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد که دارای کد بین المللی و قابل ترجمه برای کشور های دیگر است.
آمار دوره
 • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۰
جلسه ۱

آموزش اندازه گیری صحیح و کشیدن الگو دامن راسته در نازک دوز بخش ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۵-۲۲ (۱۴:۳۰) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه پس از آموزش اندازه گیری دامن راسته آموزش رسم الگوی این دامن را مشهاده میکنید که شالوده تمام دامن های دیگر می باشد.
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲

آموزش اندازه گیری صحیح و کشیدن الگو دامن راسته در نازک دوز بخش ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۵-۲۲ (۱۴:۳۰) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

ادامه آموزش الگوی دامن راسته شماره ۱ در نازک دوز
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۳

آموزش برش الگو روی پارچه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۵-۲۲ (۱۴:۳۰) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

آموزش برش پارچه برای دامن شماره یک بدون الگو
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۴

دوخت و چرخ کاری دامن شماره یک نازک دوز

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۵-۲۲ (۱۴:۳۰) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه دوخت پارچه برش داده شده درجلسه قبل آموزش داده میشود
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۵

پاک دوزی دامن شماره یک و پرو تن مانکن

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۵-۲۲ (۱۴:۳۰) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه درز های داخلی دامن شماره یک را پاک دوزی می کنیم و دامن را تن مانکن پرو مینماییم.
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۶

آموزش اندازه گیری صحیح بالا تنه نازک دوز

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۵-۲۲ (۱۴:۳۰) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه آموزش تمام اندازه گیری های بالا تنه داده میشود .
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...