نازک دوز

طاهره حسانی

درباره دوره

نازک دوز

آموشگاه طراحی لباس و پوشاک بهار مفتخر است طی 29 سال گذشته تمامی دوره های مربوط به طراحی دوخت و پوشاک را به هنرجویان عزیز آموزش دهد و زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گواهی نامه دوره هارا اهدا نماید . به طبع شرایط کنونی آموزش مجازی نیز به خدمات این مجموعه اضافه شده است.دوره نازک دوز شامل تمام لباس هایی که بدون نیاز به آستر کشی دوخته میشوند میباشد که البته در این مجموعه آستر دامن نیز تدریس میگردد. مانتو های ساده را نیز میتوان با مهارت این دوره ساخت گرچه دوره جداگانه ای برای مانتو و شلوار نیز وجود دارد .این دوره دارای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد که دارای کد بین المللی و قابل ترجمه برای کشور های دیگر است.
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۰-۰۹-۰۶ (۲۲:۰۶)
 • تاریخ انقضاء دوره: ۱۴۱۶-۱۰-۳۰ (۰۶:۴۴)
 • جلسات: تعداد ۳۸ جلسه فعال از ۳۸ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۳۸
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه چاپی
خصیصه های اضافی
 • این دوره دارای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد که دارای کد بین المللی و قابل ترجمه برای کشور های دیگر است.
آمار دوره
 • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۹
جلسه ۱

آموزش اندازه گیری صحیح و کشیدن الگو دامن راسته در نازک دوز بخش ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه پس از آموزش اندازه گیری دامن راسته آموزش رسم الگوی این دامن را مشهاده میکنید که شالوده تمام دامن های دیگر می باشد.
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲

آموزش اندازه گیری صحیح و کشیدن الگو دامن راسته در نازک دوز بخش ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

ادامه آموزش الگوی دامن راسته شماره ۱ در نازک دوز
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۳

آموزش برش الگو روی پارچه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

آموزش برش پارچه برای دامن شماره یک بدون الگو
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۴

دوخت و چرخ کاری دامن شماره یک نازک دوز

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه دوخت پارچه برش داده شده درجلسه قبل آموزش داده میشود
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۵

پاک دوزی دامن شماره یک و پرو تن مانکن

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه درز های داخلی دامن شماره یک را پاک دوزی می کنیم و دامن را تن مانکن پرو مینماییم.
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۶

آموزش اندازه گیری صحیح بالا تنه نازک دوز

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

در این جلسه آموزش تمام اندازه گیری های بالا تنه داده میشود .
جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۷

دامن های کلوش

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دامن های کلوش
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۸

دامن های ترک

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دامن های ترک
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۹

دامن های فن

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دامن های فن
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۰

دامن های ترک نیلوفری

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های ترک نیلوفری
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۱

دامن های ترک گوده دار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های ترک گوده دار
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۲

دامن های پیلی دوطرفه یا دوقلو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های پیلی دوطرفه یا دوقلو
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۳

دامن های چین دار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های چین دار
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۴

دامن شلواری

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن شلواری
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۵

دامن شلواری پیلی دار یا جیب دار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن شلواری پیلی دار یا جیب دار
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۶

دامن های لنگی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های لنگی
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۷

دامن با برش غیر قرینه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن با برش غیر قرینه
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۸

دامن های تمام کلوش

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های تمام کلوش
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۱۹

بالاتنه اولیه به روش متریک

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

بالاتنه اولیه به روش متریک
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۰

برش بالاتنه به روش متریک

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

برش بالاتنه به روش متریک
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۱

آستین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آستین
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۲

یقه خطی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه خطی
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۳

یقه خطی با برش عصایی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه خطی با برش عصایی
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۴

یقه خطی هفت

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه خطی هفت
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۵

یقه انگلیسی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه انگلیسی
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۶

یقه ملوانی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه ملوانی
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۷

یقه شال

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه شال
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۸

دامن با برش غیر قرینه والان دار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن با برش غیر قرینه والان دار
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۲۹

آموزش چند نوع آستین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش چند نوع آستین
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۰

آموزش دوخت پیراهن بارداری

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت پیراهن بارداری
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۱

آموزش آسیتن با پنس افقی و عمودی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش آسیتن با پنس افقی و عمودی
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۲

آموزش یقه های مردانه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه های مردانه
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۳

آموزش آستین کیمولا

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش آستین کیمولا
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۴

دامن های پیلی یک طرفه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های پیلی یک طرفه
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۵

دامن های پیلیسه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های پیلیسه
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۶

یقه های برگردان (آرشال)

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های برگردان (آرشال)
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۷

یقه های BB

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های BB
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
جلسه ۳۸

یقه های آمریکایی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۴) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های آمریکایی
جلسه قابل استفاده است. ۷۲,۳۸۵ تومان
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

 • مریم صائمی فرد
  ۱۳۹۹-۰۸-۲۱ (۲۲:۳۷)
  بانو حسانی نازنین بهترین استادی هستن که میشناسم،نه تنها آموزش دقیق و بی نظیر دارن بلکه انسان بسیار خوب و فوق العاده هستن خدا حفظسون کنه،از خدا ممنونم شما رو سر راهم قرار داد،بهترین اتفاق زندگیم اومدن به کلاس های بی نظیر شما و آشنایی با فرشته ای چون شماست بانو حسانی عزیزم.یک دنیا ممنونم