نازک دوز

 • طاهره حسانی
 • ۱۴۰۰-۰۹-۰۶ (۲۲:۰۶)
 • صنایع پوشاک
تصویر دوره
قیمت دوره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نامتالار گفتگو
 • هزینه : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره: 1400/09/06
 • مدت زمان دوره: ۳۰۰ ساعت
 • تاریخ انقضاء دوره: 1416/10/30
 • تعداد جلسات : 39
 • تعداد فایل های آموزشی : 39
 • گواهینامه: دارد
 • ظرفیت دوره :۱۰۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۴

 • این دوره دارای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد که دارای کد بین المللی و قابل ترجمه برای کشور های دیگر است.


درباره دوره

استفاده از آموزش های آموزشگاه بهار به منزله قبول شرایط زیر است:

۱)هر آموزش سفارش داده شده، صرفا مختص استفاده دریافت کننده اصلی آن محصول است و فرد دریافت کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد. لذا انجام این عمل جرم تلقی می شود و مورد پیگیری قانونی قرار میگیرد.

۲) کلیه مسئولیت های مرتبط با صحت علمی محتوای آموزشی ارائه شده، مربوط به مدرس مجموعه آموزشی است.

۳)کلیه فراگیرانی که در دوره ها ثبت نام میکنند جهت دریافت گواهینامه معتبر با اعمال نمره در آن باید حتما در آزمون نهایی شرکت کرده باشند لذا فراگیرانی که به هر علتی در آزمون نهایی اسم آنها ثبت نشده باشد شرایط دریافت گواهینامه را ندارند.

۴)جهت دریافت گواهینامه شرکت در دوره از سازمان فنی و حرفه ای دیدن تمامی جلسات دوره ها و شرکت در آزمون حضوری الزامی می باشد لذا افرادی که شامل این شرایط نباشند نمی توانند در خواست گواهینامه شرکت در دوره را داشته باشند.

۵) شرط صدور گواهینامه چاپی تکمیل بودن اطلاعات صفحه شخصی هر کاربر می باشد لذا قبل از پایان دوره پنل شخصی خود را آپدیت کنید و آدرس و کدپستی خود را به صورت صحیح وارد کنید. آموزشگاه عصر جدید مسئولیتی در قبال ارسال اشتباه مدارک ندارد.


جلسات

جلسه ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه پس از آموزش اندازه گیری دامن راسته آموزش رسم الگوی این دامن را مشهاده میکنید که شالوده تمام دامن های دیگر می باشد.

جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

ادامه آموزش الگوی دامن راسته شماره ۱ در نازک دوز

جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش برش پارچه برای دامن شماره یک بدون الگو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه دوخت پارچه برش داده شده درجلسه قبل آموزش داده میشود

جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه درز های داخلی دامن شماره یک را پاک دوزی می کنیم و دامن را تن مانکن پرو مینماییم.

جلسه قابل استفاده است. ۱۰,۰۰۰ تومان

جلسه ۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دامن های کلوش

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دامن های ترک

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دامن های فن

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های ترک نیلوفری

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های ترک گوده دار

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های پیلی دوطرفه یا دوقلو

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های چین دار

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن شلواری

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن شلواری پیلی دار یا جیب دار

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های لنگی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن با برش غیر قرینه

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دامن های تمام کلوش

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

بالاتنه اولیه به روش متریک

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۱۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

برش بالاتنه به روش متریک

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آستین

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

اندازه گیری صحیحی بالاتنه نازک دوز

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه خطی هفت

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش بالاتنه اولیه به روش متریک

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه ملوانی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه شال

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه هفت

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه خطی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه خطی با برش عصایی 1

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۲۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه خطی با برش عصایی 1

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه انگلیسی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه آمریکایی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه bb

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه ملوانی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های برگردان (آرشال)

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های مردانه

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش الگوی اولیه آستین

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش چند نوع آستین

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش آستین با پنس افقی و عمودی

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۲,۵۶۴ تومان

جلسه ۳۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ (۰۸:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش آستین کیمولا

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید کاربر سایت باشید. (ورود | ثبت نام)
آواتار کاربر
مریم صائمی فرد
مریم صائمی فرد

بانو حسانی نازنین بهترین استادی هستن که میشناسم،نه تنها آموزش دقیق و بی نظیر دارن بلکه انسان بسیار خوب و فوق العاده هستن خدا حفظسون کنه،از خدا ممنونم شما رو سر راهم قرار داد،بهترین اتفاق زندگیم اومدن به کلاس های بی نظیر شما و آشنایی با فرشته ای چون شماست بانو حسانی عزیزم.یک دنیا ممنونم

اساتید

طاهره حسانی
null / null

مدیر و موسس و مربی آموزشگاه طراحی پوشاک بهار با ۲۹ سال سابقه فعالیت